Vanity Clinics | Be your own kind of beautiful
Boka tid

Fat Burner

Fat Burner

Fat Burner är en injicerbar behandling som förstör fettceller ex. under hakan eller andra ofta oönskade områden. Det finns flera områden som är svåra att komma åt vid naturlig viktnedgång, för många har detta en psykologisk inverkan. Tack vare Sustained Release technologin och Novel Peptide technologin kan man effektivt reducera fettcellerna och på så vis minimera fettdepåerna på det önskade området. Detta är ett utmärkt alternativ till dig som inte vill göra ett kirurgiskt ingrepp

Fatburner utför riktade fettreduktion genom aktivering av olika mekanismer, vilket starkt ökar lipolysen i ackumulerade lipidlager underhud genom fosforylering. Prostrolanpeptidkomplex reducerar säkert storleken på fettceller, är indicerad för djupdermisimplantation för lipolys av måttlig till svår dubbelhaka, buk, skinkor, baksida på låren. Vi använder oss av märket Prostrolane som används världen över.

Svullnad är normalt några dagar efter behandlingen speciellt på morgonen.

Besöket börjar med att vi tillsammans går igenom en hälsodeklaration för att säkerställa att det inte finns några hinder för behandlingen så som exempelvis graviditet, amning eller någon form av infektion i huden. Efter genomgången appliceras en bedövande salva på området, därefter påbörjar vi behandlingen. Själva injektionen tar ca. 10-15 minuter och den avdomnade känslan efter bedövningssalvan försvinner ca. 30 min efter avslutad behandling.

Områden att behandla

  • Haka
  • Armar
  • Insida lår
  • Mage
  • Kinder

Information

Ett behandlingstillfälle tar ca 15 – 20 minuter. Områdets storlek kan förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle, i de flesta fall räcker 2 behandlingar, men ibland krävs 3-6 behandlingar.

Antalet injektioner och behandlingstillfällen beror på dina individuella behov. Efter behandlingen kan du uppleva mindre smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan. De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva. Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.

Behandlingen kan upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen, 2-4 behandlingstillfällen är vanligtvis tillräckligt. Tidsintervallet mellan varje behandlingstillfälle ska vara minst 2 veckor.

Fat Burner HakaHaka och Mage BildFat Burner behandling